All governments of the world has contact with aliens but they...

All governments of the world has contact with aliens but they will never admit it!

1122

All governments of the world have contact with aliens but they will never accept it because they would have to start living according to the laws of the universe and thus lose all power over the people. There is one law in the universe, and it is the law of love and service
In the universe, the law is to love your neighbor as yourself. But on the ground is life, abuse, everyone in favor of himself This is the hellish law of the earth and the governments in the world it is the law EGO – EVIL

Všetky Vlady sveta máju kontakt z mimozemšťanmi no nikdy to nepriznajú lebo by museli začať žít podla zákonov vesmíru a tým pádom by stratili všetku moc nad ludmi. Vo vesmire platí jeden zákon a to je zákon Lásky a Služby

Vo vesmíre platí zákon miluj svojho blížneho ako seba samého no na zemi platí viuživaj zneužívaj každého v prospech seba samého to je pekelný zákon zeme a vlád na svete je to zákon EGA-ZLA!!!

loading...